Operatie beschrijving: Trigger Vinger

Trigger finger

Een trigger finger (hokkende vinger / trekker vinger) is een aandoening van de buigpezen in de hand en vingers  Oorzaak is een zwelling in de pees net voor de ingang van de peesschede. Deze ingang kan worden beschouwd als een poortje die net iets nauwer is dan de peesschede zelf. Bij het strekken en buigen van de vinger moet de verdikking in de pees dit ingangspoortje van de pees passeren wat meestal pijnlijk is en voelt alsof er even een weerstand moet worden overwonnen.  De verdikking in de pees is ook goed voelbaar en bij druk erop ook pijnlijk. Als de verdikking van de pees aanzienlijk is kan de pees ook in gebogen stand geblokkeerd raken – nu lijkt het alsof met die vinger de trekker van een pistool wordt overgehaald.

 

ortho_hand_trigger01

 

Klachten

Meestal  begint de klacht met het niet goed kunnen strekken van de aangedane vinger bij het wakker worden. Dat is pijnlijk en gaat uiteindelijk gepaard met een verspringend gevoel. In de loop van de dag gaat het vaak weer beter. In het begin stadium is spontane verbetering niet onmogelijk. Als de klacht toeneemt raakt de  vinger soms daadwerkelijk geblokkeerd.
 

Behandeling

Dit geschiedt d.m.v. medicatie (een cortison preparaat  in combinatie met een verdovingsmiddel wordt ingespoten) en/of chirurgie.
Voor een injectie wordt gekozen als de klacht nog maar kort bestaat en niet van ernstige aard is.
In de overige gevallen wordt gekozen voor een operatie.

 

Operatie

De operatie geschiedt onder plaatselijke verdoving ( 1 a 2 injecties) en neemt meestal niet meer tijd in beslag dan ongeveer 15 minuten.  Het wezen van de ingreep is dat het ingangspoortje van de peesscheden wordt geopend door het in te knippen. De wond wordt gehecht met 1 a 2 hechtingen die na een week worden verwijderd.

 

Bloedverdunnende medicijnen

Meldt u vooral als u deze medicijnen gebruikt: soms is het nodig deze tijdelijk te staken.
 

Opname

De ingreep gebeurt meestal in dagbehandeling.
 

Na de ingreep

Als alles goed is verlopen en u zich goed voelt mag u vrijwel meteen na de ingreep met ontslag. Er is een drukverband aangelegd en  u hebt een mitella gekregen.
 

Complicaties

Deze zijn bij deze ingreep zeer zeldzaam. Een heel enkele keer treedt er een nabloeding of een ontsteking op.


Na de operatie kan de hand zwellen, of dat gebeurt is niet goed te voorspellen, ter voorkoming daarvan is het van groot belang dat u de hand niet laat hangen, en dat u de vingers zo snel mogelijk weer gewoon beweegt.

 

Thuis

Als u thuis bent kunt u het best de mitella weer afdoen om het bewegen van de vingers zo makkelijk mogelijk te maken. U mag / moet de hand ook gewoon gebruiken voor handelingen als eten en drinken etc.
Uiterlijk 24 uur na de operatie haalt u het drukverband en de pleister weg en mag u de hand gewoon onder de kraan afwassen en daarna weer droog deppen en een nieuwe pleister op de wond doen.
 

Pijn

Pijnstillers zijn soms nodig. Een eenvoudige pijnstiller als paracetamol 500 mg is vaak voldoende.
 
Werk en sporthervatting
Het moment waarop u weer kunt werken of sporten is afhankelijk van het soort werk of sport dat u doet. U kunt dit overleggen met uw behandelend specialist tijdens de controle.
 

Poliklinische afspraak

Ongeveer 1 week na de ingreep komt u op controle bij de orthopedisch chirurg. De afspraak hiervoor krijgt u via de verpleegafdeling.
 Naar het begin
Alle op deze pagina vermelde teksten en getoonde afbeeldingen zijn auteursrechterlijk beschermd
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden mogen deze materialen niet voor andere publicaties dan voor deze website worden gebruikt.

Arts zoekenpostcode:

50 km 100 km alles

Vertel het een vriend